Activiteitenplanning 2022

NB  Hoewel wij ernaar streven nooit af te wijken van de activiteitenplanning, blijft het mogelijk incidenteel hiervan af te wijken.

Zaterdag 1 oktober

Eikeltjestoernooi (bij Kaatsheuvelse Ijsbaan)

alleen leden

aanvang 13:30 uur
Vrijdag 7 oktober

Vrijwilligersavond

alleen op uitnodiging

aanvang 18:00 uur
Vrijdag 21 oktober Bingo aanvang 19:30 uur
Zaterdag 19 november Snerttoernooi aanvang 13:30 uur
zaterdag 28 december

Oliebollentoernooi

Tête-á-Tête

aanvang 13:30 uur
       

Alle aangegeven activiteiten gelden voor leden met partner

of introducé, behalve daar waar uitdrukkelijk is aangegeven

dat het anders is.